Jaka jest kara za brak OC w 2019

Brak obligatoryjnego zabezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanie się jeszcze bardziej uciążliwy dla kieszeni. Wpływy z mandatów dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będą w dalszym ciągu większe. Powód jest łatwy – żyje się nam lepiej. To nie żart. Oblicz cenę OC – uniknij […]